GAIVS VALERIVS FLACCVS

(died c. 90 A.D.)

ARGONAVTICA

Liber Primus Liber Secundus Liber Tertius Liber Quartus
Liber Quintus Liber Sextus Liber Septimus Liber Octavus